Muntatge d’una grua torre LIEBHERR 100LC

05/07/2019

Desmuntatge del pont metàl·lic – Plataforma Soldeu

15/06/2018

Canvi de columna indústrial

10/06/2017

Col·locació de premsa a Saragossa

20/03/2014

Muntatge de dipòsit a Saragossa

21/02/2014

Rescat de camió a Lleida

28/10/2013

Reparant el campanar de Vielha

16/10/2013

Realització de maniobra conjunta de transport i col·locació de transformador

11/10/2013

Manipulació de digestor amb equips autònoms d’elevació + grues autopropulsades

03/10/2013

Muntatge a industria

29/05/2012

Muntatge de torres elèctriques

24/05/2012

Muntatge d’estructura a la Termosolar de Borgues Blanques

16/05/2012

Grues Minguella al túnel de Bessons. Canal Segarra Garrigues

16/05/2012

Canvi de comportes

16/05/2012

Muntatge d’estructura metàl·lica a Saragossa

16/05/2012