Un servei d’elevació únic i integral

Serveis d’elevació de mig i gran tonatge amb grues autopropulsades fins a 450tn

Grues autopropulsades d’intervenció ràpida tant per a projectes convencionals com singulars.

Grues mòbils autopropulsades

Gran tonatge de 200 a 450 TN.

La grua de muntatge ràpid LIEBHERR LTM 1450-8.1 és una grua potent de 450tn i configuració de cap de ploma abatible i alhora flexible, ja que amb una ploma hidràulica de 85m i sistema de contrapès Barioballast, permet una implementació ràpida i una optimització de costos operatius.

Característiques tècniques

Grues mòbils autopropulsades

De 30 a 180 TN.

Disposem d’equips amb tecnologia bariobase per garantir la seguretat independentment de com s’hagin ubicat els estabilitzadors i de càmeres de millora de visió.

Serveis d’elevació, autocàrrega i transport convencional i especial

Camions i trailers amb grua articulada, plataformes convencionals i de coll cigne, góndoles baixes i plataformes extensibles.

Camions i trailers amb grua articulada

Disposem d’una flota de camions i tràiler amb grua de 20 fins 100tn equipats amb diferents caixes i accessoris per a garantir un servei flexible en funció de les necessitats de les càrregues a transportar i / o manipular.

Transports especials

Disposem de diversos equips caps tractors, plataformes i gòndoles extensibles fins 70tn. en perfecte ordre d’inspecció segons la normativa actual del sector de transports de mercaderies.

Solucions especials per a espais reduïts

Mini grues elèctriques articulades sobre erugues amb funcionament elèctric i grues autopropulsades compactes.

Grues City compactes

La grua compacta LIEBHERR 1050-3.1 de 50tn i mida reduïda és una grua compacta que permet l’accés a zones reduïdes podent-autodesmontar el frontal per reduir més el conjunt. Posseeix un sistema de cabina elevable fins a 7m. per millorar la visió.

Característiques tècniques

Mini grues articulades sobre orugues

La nano-grua REEDYK C3412 i la JEKKO JF365, són grues articulades que es traslladen mitjançant erugues i que poden funcionar tant en funcionament elèctric com de combustió i que, per la seva reduïda dimensió, poden accedir i maniobrar en zones de difícil accés.

Característiques tècniques

Manipulació d’equips

Tanquetes autopropulsades, cilindres electrohidràulics i equipament especial per a col·locació i reubicació d’equips, moviment de Layout industrial, etc.
Servei de pupil·latge en les nostres instal·lacions per al seu posterior trasllat i muntatge.

Característiques tècniques

Tanquetes autopropulsades

Les tanquetes elèctriques autopropulsades de fins a 100tn., permeten manipular càrregues amb seguretat i precisió.

Cilindres electro hidràulics

Els gats electrohidràulics d’elevació amb el sistema d’elevació sincronitzat fins 70tn, permeten manipular càrregues amb seguretat i precisió.

Elevació de persones per a treballs en zones de difícil accés

Camions amb cistella per a elevació de persones per a accedir a zones difícils tant per altura com per distància.

Característiques tècniques

Plataformes aèries sobre camió

La plataforma RUTHMANN T 570 HF, proporciona 57 m d’altura de treball i 41 m d’abast lateral permet accedir a zones de difícil accés. En ser una plataforma muntada sobre camió, amb múltiples funcions en el seu braç i amb una cistella de treball de grans dimensions que pot suportar fins 600kgs, permet realitzar els treballs amb comoditat i seguretat.