CONSTRUCCIÓ

Tenim una llarga experiència en projectes d’obra civil, en grans infraestructures, construcció i edificació.

Optimització dels projectes d’infraestructura civil, amb l’ajuda òptima de la gestió complexa d’aquests i així minimitzar les interrupcions de projecte, permetent als clients centrar-se en la construcció de les xarxes físiques.

  • Muntatge de prefabricat, bigues aperaltadas, construcció modular.
  • Muntatge i desmuntatge de grua d’obres.

INDÚSTRIA

GRANS MOVIMENTS

Amb el nostre equip humà altament cualificati y els nostres mitjans podem dur a terme projectes d’envergadura.

SOLUCIONS ESPECIALS PER A ESPAIS REDUÏTS

Comptem amb maquinària específica per a espais reduïts (auto-grues compactes amb càmeres de visió i nano-grues híbrides).

RECOL·LOCACIÓ INDUSTRIAL I MOVIMENT DE LAYOUT

Trasllat i col·locació d’equips industrials i altres. Muntatge de maquinària amb equips electro-hidràulics d’elevació i tanquetes elèctriques autopropulsades.

ENERGIA

Els components principals de les torres elèctriques es fabriquen en planta, així doncs, es requereix d’un bon transport a l’emplaçament i un muntatge acurat d’aquestes torres. Grues Minguella es converteix en un soci crucial per a l’execució d’aquest tipus de treball. Transport especial de transformador.

Construcció de preses, canalons, sistemes de canonades, comportes de rescloses, nstalación de generadors i turbines, construcció i manteniment d’energia eòlica, muntatge i col·locació de pales, gòndoles i rotors en molins.

Grues Minguella garanteix els serveis pesats d’elevació i transport de per a una perfecta, eficient i segura construcció de parcs eòlics i dins el temps.

SERVEIS

Minguella garanteix la participació dels nostres experts tècnics en els serveis de hissats de grans càrregues i logística de transport i manipulació tant de càrregues pesades com de càrregues singulars. Identifiquem i donem solucions més segures, eficients i amb la màxima seguretat i la qualitat exigida.