Oferim als nostres clients l’assessorament, el disseny i l’execució d’operacions d’elevació i manipulació de càrregues, aportant l’enginyeria, la seguretat i l’experiència d’un gran equip.

UN SERVEI D’ELEVACIÓ ÚNIC I INTEGRAL

Serveis d’elevació de mig i gran tonatge amb grues autopropulsades fins a 450tn:
• Grues autopropulsades de mig tonatge (30-160tn).
• Grues autopropulsades de gran tonatge (180-450tn).
Serveis d’elevació, autocàrrega i transport convencional i especial:
• Camions i trailers amb grua articulada.
• Plataformes convencionals, extensibles i de llit baix.
Solucions especials per a espais reduïts:
• Mini grues elèctriques articulades sobre erugues.
• Grues autopropulsades compactes.
Manipulació d’equips:
• Tanquetes autopropulsades, convencionals i giratòries.
• Cilindres electrohidràulics i equipament especial.
Elevació de persones per a treballs en zones de difícil accés:
• Camions amb cistella per a elevació de persones.

ENGINYERIA I CONSULTORIA ESPECIALITZADA

 • Estudis de maniobra: Últimes tecnologies en el disseny d’operacions. Simulació en 2D/3D.
 • Gestió de projectes: Estudi de el projecte mitjançant visita tècnica in situ, anàlisi de recursos, cronogrames… (utilització de drons, mesurament làser, estudi geotècnic, etc) i execució mitjançant personal expert i mitjans d’última generació.
 • Plans de seguretat PRL, Coordinació d’obra i Gestió integral de recursos.
 • Tràmits administratius: estudis d’itinerari, tramitació de permisos especials de circulació, permisos d’ocupació de via pública…

Domini de la tècnica d’elevació

LA CONFIANÇA I LA SEGURETAT D’UN GRAN EQUIP

 • Certificat de qualitat UNE-EN ISO 9001 ER-0541/2004
 • Certificat Indústria Química AEQT
 • Centre formador d’operadors de grua mòbil autopropulsada (OGMA)
 • Política de prevenció i medi ambient
 • Codi de conducta i bones pràctiques
 • Compromís amb l’Agenda 2030
 • Experiència de més de 70 anys en el sector

Agenda 2030 Medi ambient i sostenibilitat

70 ANYS D’EXPERIÈNCIA

70 anys d’història, d’experiència i de confiança. 70 anys a l’servei del nostre territori i de la nostra societat.

 • anys 50-60: La fundació de Talleres Minguella.
 • anys 70: Grúas y Talleres Minguella. L’aposta de Francisco Minguella Amat.
 • anys 80: La consolidació de grues Minguella.
 • anys 90: Les grues autopropulsades tot terreny d’intervenció ràpida.
 • anys 2000: Un servei integral especialitzat.
 • anys 2010: L’enginyeria d’elevació.
 • anys 2020: La innovació i la sostenibilitat.
 • anys 2030: El futur és aquí.

Història i recull fotogràfic dels 70 anys de Minguella