Oferim als nostres clients l’assessorament, el disseny i l’execució d’operacions d’elevació i manipulació de càrregues de forma eficient i segura

Servei de lloguer de grues i mitjans d’elevació innovadors, aportant l’enginyeria i l’experiència d’un gran equip.

Història i recull fotogràfic dels 70 anys de Minguella

Domini de la tècnica d’elevació

Agenda 2030
Medi ambient i sostenibilitat

Els nostres mitjans

Ampli portfoli de mitjans per adaptar-nos a necessitats diverses: grues autopropulsades, camions grua, transports especials, camions cistella per elevació de persones, Minigruas articulades sobre erugues, tanquetes autopropulsades, cilindres electrohidaulicos…

Mètode de treball

Departament d’enginyeria utilitza les últimes tecnologies en el disseny d’operacions. Simulació en 2D / 3D.

El temps d’execució és de vital importància per a reduir riscos, sobrecostos i possibles incidències no desitjades

Confiança i seguretat

  • Certificat de qualitat UNE-EN ISO 9001 ER-0541/2004
  • Certificat Indústria Química AEQT
  • Empresa mantenidora grues autopropulsades – RECGA 250014579
  • Centre formador operadors de grua mòbil autopropulsada acreditat per la Generalitat de Catalunya
  • Política de prevenció i medi ambient
  • Codi de conducta i bones pràctiques
Veure certificats ISO

Experiència

Grues Minguella es  va fundar a la localitat de Bellpuig el 1948. En aquell moment l’activitat principal era la reparació de maquinària pesant; sent un dels tallers amb més renom de la comarca. També oferia el servei de recollida de vehicles accidentats amb la primera autogrua de fabricació pròpia.

L’any 1975 va traslladar l’activitat a Lleida, arribant a ser la primera empresa del sector a tot Catalunya, Aragó i País Valencià que oferia una grua hidràulica de 100 tones de capacitat.

L’any 1998 Grues Minguella va complir 50 anys des dels inicis de la seva activitat.

En 2005 es fa una ampliació a la central de Lleida coincidint amb el desdoblament de l’antiga carretera N-II, ara LL-11. S’efectua la pavimentació de 8.000 m2, es construeix una nova marquesina pels camions i es renoven i milloren tots els accessos a les instal·lacions.

Actualment hem potenciat el nostre departament tècnic i la nostra gamma de productes, amb la finalitat d’oferir als nostres clients una proposta única a la zona de Catalunya i Aragó.

Història i recull fotogràfic dels 70 anys de Minguella