Utilitzem les últimes tecnologies en disseny d’operacions i elevació

Mètode de treball

Sol·licitud del client

Preparació i coordinació d’equips implicats al projecte

Col·laboració directa amb el client de l’àrea d’ingenieria en la planificació del projecte

Implementació de la solució tècnica i pressupost

El·laboració de procediment de Seguretat i Coordinació d’Activitats

Coordinació i supervisió dels treballs durant la fase d’execució del projecte

Informe tancament del projecte

Duem a terme el projecte des de la coordinació de recursos i plantejament tècnic utilitzant les últimes tecnologies en disseny d’operacions (disseny de maniobres amb CAD i simulacions virtuals amb 3D). Sempre amb l’ús de procediments de seguretat (PSS), per executar-lo sota supervisió amb el menor temps.

Projectes

Parada olefinas 2019

PROJECTEALÇADA MÀX. RADI MÀX.PES MÀX.
EQUIP
DESCRIPCIÓ EQUIPS A HISSARCARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTEENGINYERIAGRUES QUE INTERVENEN EN EL PROJECTEDURACIÓ
Sustitució turbina del vapor del cracker 35m20,5m57.000kgTurbina de vapor amb bancadaLiebherr LTM 1450-8.1. El sistema de variació del radi de gir del contrapès permet l'emplaçament en una zona de molt limitat espai.Redacció de el projecte d'implantació de grua i hissat, càlcul d'elements auxiliars d'hissada i redacció i gestió de procediments de seguretat.Grua 450Tn: Liebherr LTM 1450-8.1 amb ploma de gelosia abatible25 dies

Passarel·la Mini estadi

PROJECTEALÇADA MÀX. RADI MÀX.PES MÀX.
EQUIP
DESCRIPCIÓ EQUIPS A HISSARCARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTEENGINYERIAGRUES QUE INTERVENEN EN EL PROJECTEDURACIÓ
Demolició passarel·la estadi F.C. Barcelona (zona Mini Estadi)23m14,5m154.000kg y 124.000kg cada seccióSeccions de biga de formigó prefabricatTreballs limitats en temps per deixar lliure les calçades de circulació. Optimització de la gestió logística per consecució de la maniobra en el 75% del temps previst pel client.Redacció de el projecte d'implantació de grua i hissat, planificació logística, càlcul d'estructura i elements auxiliars d'hissat.Operació d'hissat en tàndem mitjançant Grua 450Tn i grua 250Tn.Transporte especial per a trasllat de biga2 jornades en treballs nocturns

I+D+i

La fotografia està revolucionant la inspecció d’accés remot, la cartografia aèria i les metodologies d’enquestes. Les inspeccions de drones poden proporcionar informació crítica d’inspecció en una fracció del temps i a una fracció del cost d’altres metodologies d’accés remot, amb el benefici addicional d’eliminar la majoria dels factors de risc humans. Les inspeccions de drones es poden realitzar per sobre, a més, per sota i fins i tot dins de la majoria dels actius i la localització, proporcionant un accés sense precedents per a fins d’inspecció i supervisió.