Skip to main content

IMG_9187 IMG_9182

Els operaris de Grues Minguella SL van realitzar el curs de treballs en d’alçada el passat 12 de novembre de 2016 en les pròpies instal·lacions de Grues Minguella SL. En aquest curs s’inicia als operaris als treballs en alçada, realitzant una part teòrica i una part pràctica, on se’ls ensenya els coneixements bàsics sobre la legislació i les normes existents, així com els sistemes de seguretat que s’apliquen per dur a terme de forma segura les operacions de risc mitjançant els sistemes de seguretat anticaigudes.