Manipulació de reactor amb grua articulada

14/04/2014

Treballs amb cullera hidráulica per a manipulació d’àrids

13/05/2011