Moviment de Layout industrial amb grua articulada sobre orugues

04/05/2019

Reubicació d’equip 80tn amb cilindres d’elevació sincronitzats + tanquetes eléctriques autopropulsades + grua compacta

13/04/2019

Treballs amb tanquetes eléctriques autopropulsades + grua compacta

24/10/2018

Nano grua – treballs de manteniment industrials

10/06/2017

Feines de precisió amb la grua compacta

28/12/2016