Utilitzem les últimes tecnologies en disseny d’operacions, robòtica i elevació. Cerquem solucions personalitzades per als teus projectes i així fer realitat els teus reptes.

Duem a terme el projecte des de la coordinació de recursos i plantejament tècnic utilitzant les últimes tecnologies en disseny de maniobres amb CAD i simulacions virtuals amb 3D, sempre amb l’ús de procediments de seguretat (PSS), per executar-lo sota supervisió amb el menor temps.

Mètode de treball

Sol·licitud del client

Elaboració del projecte

Planificació (cronograma)

Aprovació tècnica i pressupostària

Coordinació de recursos. Procediments de Seguretat (PSS)

Execució del projecte (supervisió)

Informe tancament del projecte