Innovem per oferir solucions singulars i creatives a tots els projecte. Fusionem l’experiència amb la innovació per assolir solucions d’èxit. Oferim un servei  adaptat a la necessitat de cada client, escoltem els teus projectes i fem realitat els teus reptes.

Equips d’inspecció de treball

Utilització d’equips d’inspecció no convencionals per falta d’espai amb drons.

Auto-grues compactes

Auto-grua compacta de dimensions reduïdes d’última generació equipada amb càmeres de visió per millorar la seguretat, comandament a distancia per millorar la mobilitat, sistema Vario Base per millorar l’estabilitat, software de limitació de zona de càrrega, i moltes altres avantatges.

Nano-grues elèctriques

Nano-grua amb funcionament híbrid per d’entrar amb zones inaccessibles per d’altres equips i especialment preparada per treballar amb zones interiors amb funcionament elèctric i amb cadenes plàstiques per evitar qualsevol desperfecte a la zona d’actuació.

Equips especials

Gats electro-hidràulics d’elevació amb sistema d’elevació sincronitzada.

Tanquetes elèctriques autopropulsades.

Innovem en solucions i disposem de maquinària pionera amb garantia de manteniment excel·lent

Grues autopropulsades

Disposem d’un modern parc mòbil de grues autopropulsades que ens permet realitzar qualsevol tipus de moviments de càrregues pesants com moviment de maquinària, rescat de vehicles, enderrocs, muntatge i desmuntatge de grues torre, cablejat elèctric, elements d’obra pública, etc.

Camions ploma

Disposem d’una flota de camions grua, equipats amb plomes de diversos tamanys per a la realització de tota mena de moviments i/o transports de maquinària o mercaderies.

Transports especials

Disposem de tractores, semiremolcs i remolc góndola per al transport de materials, maquinària industrial o altres mercaderies i càrregues compatibles, tant industrials com de tota mena amb els permisos especials pertinents  per a circular amb mides superiors a les permeses.