Col·locació d’equips amb la Nano grua

Tot i que els espaïs de vegades són reduïts, també s’hi poden realitzar treballs de col·locació de maquinari específic. Minguella Smart lift ho aconsegueix fent ús de la Nano grua que té les dimensions adequades per poder accedir a aquest tipus d’espais.