Utilitzem les últimes tecnologies en disseny d’operacions, robòtica i elevació

Mètode de treball

Sol·licitud del client

Preparació i coordinació d’equips implicats al projecte

Col·laboració directa amb el client de l’àrea d’ingenieria en la planificació del projecte

Implementació de la solució tècnica i pressupost

El·laboració de procediment de Seguretat i Coordinació d’Activitats

Coordinació i supervisió dels treballs durant la fase d’execució del projecte

Informe tancament del projecte

Duem a terme el projecte des de la coordinació de recursos i plantejament tècnic utilitzant les últimes tecnologies en disseny d’operacions (disseny de maniobres amb CAD i simulacions virtuals amb 3D). Sempre amb l’ús de procediments de seguretat (PSS), per executar-lo sota supervisió amb el menor temps.

Temps

El Temps d’execució és de vital importància per a reduir riscos, sobre costos i possibles incidències no desitjades.

I+D+i

La fotografia està revolucionant la inspecció d’accés remot, la cartografia aèria i les metodologies d’enquestes. Les inspeccions de drones poden proporcionar informació crítica d’inspecció en una fracció del temps i a una fracció del cost d’altres metodologies d’accés remot, amb el benefici addicional d’eliminar la majoria dels factors de risc humans. Les inspeccions de drones es poden realitzar per sobre, a més, per sota i fins i tot dins de la majoria dels actius i la localització, proporcionant un accés sense precedents per a fins d’inspecció i supervisió.