Dades d’identificació
GRUES MINGUELLA SL, és una empresa de lloguer de maquinària i equips per la construcció e ingenieria civil amb domicili a LL-11 Km. 7 (antiga ctra. N-II), 25191 Lleida.

Vigència de la informació
L’accés al portal deGRUES MINGUELLA SL i així mateix la informació relativa a qualsevol dels serveis que aquesta conté comporta l’acceptació de les condicions contemplades en el present avís legal. D’igual forma la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en l’actualitat després de l’última actualització realitzada. No obstant, la informació relativa a serveis oferts en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant.

Propietat intel·lectual o industrial
El contingut de la present pàgina web està protegit per la Llei de Propietat Industrial o Intel·lectual. Per tant els continguts, codis font, forma, disseny, pàgines, marques, noms comercials, logotips així com denominació de productes, aplicatius i eines són propietat de GRUES MINGUELLA SL i la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels mateixos ha de ser autoritzada expressament per GRUES MINGUELLA SL. Ha d’advertir-se que la infracció de les normes protectores de la propietat industrial o intel·lectual comporta, en el seu cas, a més de les possibles responsabilitats econòmiques l’exigència de responsabilitats penals.

Responsabilitats
La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i no representa cap obligació contractual per GRUES MINGUELLA SL sinó que s’exposa amb finalitat informativa i no constitueix una oferta de compra o venda de cap tipus de producte o servei.

GRUES MINGUELLA SL refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l’empresa i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (vincles o links).

Així mateix, GRUES MINGUELLA SL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l’ús de versions no actualitzades.

Política de privacitat
S’informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sobre la política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això els són sol·licitades a la pàgina web per a la prestació dels serveis de què disposa GRUES MINGUELLA SL.

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades.
GRUES MINGUELLA SL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, GRUES MINGUELLA SL s’obliga a complir l’obligació de secret respecte a les dades contingudes en el fitxer automatitzat, establerta a la legislació de protecció de dades aplicable.

El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure’s a través d’algun formulari implica, a més, l’acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part de GRUES MINGUELLA SL, tal com es descriu a la seva web, amb l’objectiu de prestar-li aquells productes i serveis que vosté ha sol.licitat a GRUES MINGUELLA SL i amb l’objectiu de poder remetre-li informació relacionada que puguin ser del seu interès.

Protecció de dades
En compliment de l’establert a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les seves dades personals formen part d’un fitxer del qual és responsable GRUES MINGUELLA SL.

El tractament de les seves dades té per finalitat prestar-li aquells serveis i productes que vostè ha sol·licitat o sol·licitarà a GRUES MINGUELLA SL i/o poder remetre-li informació relacionada en temes que puguin ser del seu interès.

Així mateix, li informem de que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit a GRUES MINGUELLA SL. Per la seva comoditat, GRUES MINGUELLA SL li ofereix la possibilitat d’exercir els drets anteriorment mencionats mitjançant el correu electrònic: grues@minguella.com